Nájemné - přehled funkcí


 • Evidence bytů
  Označení typem bytu, garáže nebo nebytové prostory.
 • Evidence ploch
  Eviduje plochy, možno evidovat i místnosti pro výpočet různých ploch.
 • Předpisy
  36 volitelných položek, opravy jednotlivých předpisů, hromadné přepočty, zadání předpisů do budoucích měsíců k tisku dodatků k nájemní smlouvě.
 • Evidence nebytových prostor a prodaných bytů
  Prodané byty jsou sledovány v archivu.
 • Platby stálé
  SIPO, inkaso banka (ČSOB, GE, KB, WSPK, Spořitelna), sporožiro.
  Výstupy lze importovat do programů dodávaných bankami.
 • Platby nestálé
  Složenkou, bankovním příkazem, pokladnou, opravy dokladů.
  Při použití pokladny v účetnictví se zde objeví platby z pokladny.
  Při rozkódování bankovních výpisů se platby z banky objeví automaticky.
 • Upomínky
  Umožní vytvoření upomínek a jejich tisk, poté se odeslané upomínky odešlou do pohledávek.
 • Pohledávky
  Evidují upomínky, žaloby, penále, nedoplatky a přeplatky z vyúčtování. Měsíčně jsou na základě předpisu nájmu v jednotlivých bytech a plateb generovány zůstatky jednotlivých bytů.

  Na základě porovnání plateb a předpisů vznikají závazky a pohledávky. Tyto je možno upomínat a při nezaplacení žalovat.
  K upomínkám a žalobám lze připočíst penále, poštovné, soudní a právní poplatky, úrok ze splátek a půjčku na splátky.

  Každý uživatel v bytě má samostatné konto. Jednotlivým typům pohledávek jsou přiděleny variabilní symboly, platby s příslušným variabilním symbolem jsou poté automaticky přidělovány k úhradě závazků na příslušném kontě.

 • Účetnictví nájmu
  Generují se účetní soubory, předpisy, platby (rozdělení na střediska), pohledávky, vyúčtování.
 • Součty
  Předpisů, plateb, pohledávek.
 • Evidence osob
  Obsahují změny vlastnictví, stěhování a změny členství u členů SBD, změny jmen, dědictví, rozvody.
 • Evidence pronájmů
  Evidují současné pronájmy, obsahuje archiv minulých pronájmů.
 • Tisky sestav
  Předpisy, platby, kombinace předpis + platba, pohledávky, zůstatky, členská evidence, nájemní smlouvy, dodatky k nájemním smlouvám, evidenční listy, rozhodnutí o přijetí za člena, převody čl.práv a povinností, hlášení samosprávám.

  Sestavy členské evidence lze řetězit tak, aby např. při stěhování byly vytištěny všechny sestavy na jedno zadání tisku.

  Tisky lze provést i do textových formátů PDF, DOC, XLS, RTF, HTML.

 • Generátor sestav
  Lze uživatelsky vytvořit seznamy bytů, osob, plateb, pohledávek.
 • Tisky štítků, složenek A a C
 • Generování složenek A a B
 • Evidence odečtů měřidel
  Eviduje měřidla, zpracovává odečty, tiskne sestavy odečtů.
 • Evidence revizí
  Eviduje revize, upozorňuje na nutnost revizí.
 • Evidence oprav bytů
 • Pasport vchodu
 • Evidence předsedů samospráv, domovních důvěrníků a představenstva
 • Měsíční zpracování, kontroly dat

Vyúčtování - přehled funkcí


 • Evidence
  Eviduje zálohy a náklady, všechny vyhláškou požadované hodnoty, plochy, osoby, spotřeby měřidel.
 • Načtení záloh z nájmu, nákladů z účetnictví
  (zadání faktur došlých) – umožňuje přenést data z účetnictví a z nájmu do vyúčtování a tím vytvořit zadání pro výpočet. Ten se spouští hromadně.
 • Výpočty
  Výpočet tepla, TUV a STV na základní a spotřební složku + výpočet ostatních položek na byty a nebytové prostory.
 • Tisky
  Tiskne sestavu vyúčtování, seznamy, složenky a přehledy na vchody.
 • Účetnictví
  Zpracuje účetní dávku pro účetnictví.

Nejčastěji zákazníků dodáváme


Nájem a účetnictví

Určeno pro správu domů, bytů a nebytových prostor.
Cena produktu již od 30 000 Kč
Zákaznická podpora zahrnutá v základní ceně produktu.

Čísla mluví za vše

0
let praxe
0
bytů v naší evidenci
0
datových operací za den