Mzdy JHPAM - přehled funkcí

Zaměstnávání lidí je spojeno s mnoha povinnostmi na straně zaměstnavatele, a to nejen vůči zaměstnancům, ale i vůči státu a jeho orgánům v oblasti daní, sociálního a zdravotního zabezpečení, nemluvě o zájmu zaměstnavatele na minimalizaci nákladů práce.
Naše nabídka vychází z těchto potřeb organizací a zahrnuje komplexní služby, včetně garancí dodržování všech legislativních norem.


Program nabízí

 • Personální evidenci pracovníků firmy a zpracování mzdové agendy.
 • Zpracování měsíčních a časových mezd pro malé i velké organizace včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění.
 • Pro každého pracovníka je možné vytvořit neomezený počet pracovních poměrů.
 • Výpočet mezd je řízen pomocí uživatelsky nastavitelných a rozšířitelných mzdových složek.
 • Mzdové složky pro měsíční zpracování se vytvářejí automaticky podle nastavení výchozích složek.
 • Přímo z modulu Mzdy je možné vytvořit interní doklad pro zaúčtování mezd a platební příkaz pro úhradu odvodů a mezd, a to včetně zobrazení vytvořených dokladů.

Výhody programu

 • vždy aktuální v souladu s platnou legislativou
 • snadná instalace a jednoduchá obsluha
 • podpora služeb hotline
 • variabilita systému – možnost nastavení pro konkrétní požadavky zákazníka
 • automatické provádění všech složitých akcí a výpočtů bez požadavků na odborné znalosti uživatele
 • evidence personálních a mzdových listů, průměrů a srážek
 • podpora všech typů pracovních poměrů s možností evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • zpracování měsíčních a ročních uzávěrek s výstupy do účetnictví
 • roční zúčtování daně z příjmu
 • možnost nastavení kontrol při výpočtu mzdy
 • bohatá nabídka sestav
 • vazba na modul Pošta (možnost vytváření elektronických poštovních poukázek)
 • vazba na modul Účetnictví
 • vazba na modul Sporožiro
 • vedení neomezeného počtu firem ,zaměstnanců
 • elektronické podávání ELDP a Přihlášek a odhlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění
 • automatický převod dat z Vašeho původního programu
 • poradenství a konzultace s programátorem a autorem programu

Vyzkoušejte si demo programu

Čísla mluví za vše

0
let praxe
0
bytů v naší evidenci
0
datových operací za den