Ceník - software JH DATA


Základní modul účetnictví + správa bytů

Účetnictví, Pokladna, Fakturace, Banky,
Nájemné, Vyúčtování, Členská evidence

Bez omezení počtu SVJ

Počet bytů Cena licence Roční upgrade
1 - 500 30 000,- Kč 12 000,- Kč
501 - 1 000 45 000,- Kč 18 000,- Kč
1 001 - 2 000 70 000,- Kč 25 000,- Kč
2 001 - 3 000 110 000,- Kč 30 000,- Kč
3 001 - 4 000 150 000,- Kč 40 000,- Kč
4 001 - 5 500 200 000,- Kč 50 000,- Kč
nad 5 500 250 000,- Kč 65 000,- Kč

Telefonická hotline: 400,- Kč/měs


Modul mzdy - JHPAM

Počet pracovníků Cena licence Roční upgrade
do 25 18 000,- Kč 6 000,- Kč
nad 25 30 000,- Kč 10 000,- Kč

EBY - Internetová nadstavba

pro byty a předsedy samospráv

Počet bytů Cena Aktualizace dat
1 - 500 4 000,- Kč 200,- Kč/měs.
501 - 1 000 10 000,- Kč 500,- Kč/měs.
1 001 - 2 000 15 000,- Kč 900,- Kč/měs.
2 001 - 3 000 20 000,- Kč 1100,- Kč/měs.
3 001 - 5 500 25 000,- Kč 1400,- Kč/měs.
nad 5 500 30 000,- Kč 1 500,- Kč/měs.

Za zaškolení a správu software účtujeme:

  • hodinovou sazbu 750,- Kč/hod za každou započatou hodinu
  • cestovné 10 Kč/km (při návštěvě více zákazníků v jedné lokalitě dělíme cestovné mezi zákazníky)

Samostatné moduly

Modul Cena
Evidence HIM a DHIM 6 000 Kč
Složenky B 2 000 Kč
Archivace dat 800 Kč
Evidence došlé pošty 1 000 Kč
Převody bytů do os. vlastnictví 15 000 Kč
Výpočet a evidence půjček 25 000 Kč
Programy pro hlídání a kontrolu systému 10 000 Kč

Archivační program
umožňuje archivaci dat a programů po adresářích do úsporných formátů a jejich následné odesílání po síti. Program je spuštěn na pozadí a archivuje podle časového nastavení nebo přímo dle požadavku uživatele.

Čísla mluví za vše

0
let praxe
0
bytů v naší evidenci
0
datových operací za den